Kåver & Mellin har nu erhållit våra två första certifierade Miljöbyggnader sedan vi började erbjuda tjänsten som Miljöbyggnadssamordnare.

Det ena objektet, Tapetseraren 1 i Sandviken, är en nyproduktion av bostäder enligt manual 3.2.

Det andra objektet, Filmstaden Kv. Plantan i Uppsala, en om- och tillbyggnation av lokaler enligt manual 3.1.

I rollen som Miljöbyggnadssamordnare har Gustaf guidat projekten i mål som preliminärcertifieringar, huvudsakligen baserad på färdigställda bygghandlingsprojekteringar, men även delvis med underlag från produktionen.

Byggnaderna ska inom tre år bekräfta sin status genom en verifiering för att få behålla sina plaketter.

Kåver & Mellin har i bägge fallen även haft rollen som huvudkonstruktörer och på Tapetseraren även stått för rollen som fuktsakkunnig (Tom) samt för klimatberäkningarna (Gustaf) i enlighet med Boverkets föreskrift motsvarande klimatdeklarationen.

Ytterligare fem projekt som Gustaf samordnar närmar sig färdig ansökan för preliminärcertifiering.

Kontakta Gustaf Simonsson för behov av eller frågor rörande Miljöbyggnadssamordning (både version 3.2 och 4.0) och klimatberäkningar, samt Tom Noremo eller Fredrik Säfström för fuktfrågor och behov av fuktsakkunnig.