Stockholmshems nya kontor i Skärholmen

Placering: Stockholm

Stockholmshems nya kontor i Skärholmen

Projektdeltagare

Beställare
Stockholmshem
Arkitekt
Söderberg Söderberg AB
Projektledning
EBAB i Stockholm AB

Projektfakta

Status
Pågående
Antal plan
23
Antal lägenheter
102
Projektet innefattar
Bostäder
Kontor
Underhållning / Nöje
Medverkat i skeden
Programskede
Systemskede
Utredningsskede

Om projektet

Byggnaden uppförs för Stockholmshem i Skärholmen där det idag står en flygel till Skärholmens gymnasium. Denna del av skolan kommer att rivas och ersättas med en ny byggnad i 23 våningar. Våning ett, källarvåningen, utgörs av diverse installationsutrymmen och förråd. Våning två, som delvis också ligger under marknivå, utgörs av tvättstugor, miljörum, omklädningsrum samt en lokal för extern hyresgäst. Därefter kommer våning tre till fem bestå av Stockholmshems nya kontor. Terrassen, som är belägen på våning fem, kommer kunna brukas av både kontors- och bostadsverksamheten. Våning 6–22 består av bostäder. Plan 23, byggnadens översta våning, innehåller en takterrass och ett fläktrum.
Huset kommer att inhysa ca 200 arbetsplatser samt 102 hyreslägenheter.

Renderade bilder: Söderberg Söderberg AB

Om konstruktionen

Stommen för de två nedersta våningarna utgörs av platsgjutna väggar och prefabricerade betongpelare med ovanpåliggande plattbärlag.
Från och med våning tre utförs de bärande väggarna med prefabricerad betong; innerväggarna som gråväggar och ytterväggarna som sandwichväggar med yta av cementmosaikmassa.
Bjälklaget ovan kontorsvåningarna utgörs till stor del av håldäck. I bostadsvåningarna utgörs stommen av plattbärlag som vilar på grå- och sandwichväggar.

Vår roll

Kåver & Mellin har deltagit i projektet från utredningsfasen till systemhandlingar och förfrågningsunderlag.
Projektet utförs i Revit.

Bildgalleri

Daniel Holm

Uppdragsansvarig konstruktör

daniel.holm@k-m.se
08-121 306 38

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.