Vi erbjuder Skyddsrums
sakkunnig

Det finns idag ca 65 000 skyddsrum i Sverige, 2/3 av dessa byggdes mellan 1950-1974. Upprustningen av byggnader som uppfördes vid den här tiden är i full gång och sannolikheten är stor att skyddsrum finns i byggnaden. För att undvika onödiga kostnader rekommenderas att ta in en skyddsrumssakkunnig tidigt i projektet för att se vilka möjligheter som finns. Om svårigheterna upptäcks redan i projekteringsfasen kan bra och kostnadseffektiva lösningar tas fram.  Vid åtgärder i byggnader där det finns skyddsrum krävs ett yttrande från en certifierad skyddsrumssakkunnig. Detta krävs även om skyddsrummet inte påverkas av åtgärderna.

Certifierade skyddsrumssakkunniga enligt MSB

På Kåver & Mellin AB har vi idag två av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) certifierade skyddsrumssakkunniga med behörighet K (kvalificerad). Våra skyddsrumssakkunniga är i grunden byggnadskonstruktörer och har lång erfarenhet av byggnadskonstruktion och byggteknik.

Vi kan i och med detta anlitas för alla uppdrag där det krävs en sakkunnigs expertis. Vi hjälper även till med projekteringen då detta krävs.

Några av de tjänster vi erbjuder:

  • Projektering och kontroll vid nyproduktion
  • Projektering och kontroll vid ombyggnation
  • Avvecklingsbesiktning
  • Skyddsrumsintyg
  • Skyddsrumsstatus.

 

Mer information angående skyddsrum hittar du på www.msb.se/skyddsrum

  • Kåver & Mellin får hantera mina personuppgifter i samband med kontaktförfrågan. Personuppgifterna kan närsomhelst raderas genom att maila kontakt@kaver-mellin.se. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på: http://k-m.se/om-oss/policy-personuppgifter