Tjänster inom Byggkonstruktion

Vi på Kåver & Mellin jobbar till största delen med byggkonstruktion som byggkonstruktörer. Vi erbjuder en lång rad av tjänster inom byggkonstruktion, vilket gör att vi klarar av byggkonstruktörsrollen i en stor mängd olika slags byggprojekt. Ett smakprov av de specialisttjänster inom byggkonstruktion vi erbjuder går att läsa om under anlita oss.

Erfarenhet inom byggkonstruktion

Vi har genom åren varit med i många olika typer av byggprojekt där vi ansvarat för byggkonstruktionsdelen. Under den tiden har vi samlat på oss erfarenhet från mängder av konstruktioner, som vi tar med oss in i framtida byggprojekt. För att ha en byggnad som fungerar över tid är det smart att välja en byggkonstruktör med både bred och lång erfarenhet inom byggkonstruktion. Genom historien har många varierande byggtekniker används för olika typer av byggkonstruktioner. Vår bredd av utförda projekt har gjort att vi kommit i kontakt med de flesta.

Exempel på byggprojekt vi deltagit i:

 • Ambassader
 • Anläggningskonstruktioner
 • Badhus
 • Bostäder
 • Bibliotek
 • Garage
 • Hotell / Restauranger
 • Idrottsanläggningar
 • Industrier
 • Kontor
 • Kulturklassade byggnader
 • Kyrkobyggnader
 • Köpcentrum / Affärer
 • Skolor / Förskolor
 • Småhus
 • m.m.

Nya & gamla konstruktioner

Vi jobbar med både nybyggnad och om-/tillbyggnad av konstruktioner. Att jobba med byggkonstruktion i nya byggnader sätter krav på att vara uppdaterad med de senaste byggteknikerna, materialen, regelverken m.m. Då ingenting redan är byggt kan konstruktionen anpassas, så den får de smartaste och mest optimala konstruktionslösningarna för just den byggnaden. Då arbetsmiljön är en viktig fråga för oss tillhandahåller tjänsten BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering).

Vid ombyggnadsprojekt ska det nya anpassas till den gamla konstruktionen, vilket sätter vissa andra kunskapskrav på samtliga i projektgruppen, men speciellt på den som jobbar med byggkonstruktion. Väggar ska rivas, nya glaspartier ska upp där det tidigare har varit något bärande, stora håltagningar för rulltrappor, nya fläktrum ska upp på taken o.s.v. För många äldre byggnader finns knappt några konstruktionshandlingar sparade. Det sätter extra krav på byggkonstruktören som ska lösa byggkonstruktionen. Om byggnaden innehåller ett skyddsrum behöver en skyddsrumssakkunnig vara inkopplad i projektet. Vi erbjuder den tjänsten.

Vi har jobbat med många äldre kulturklassade byggnader där heller ingen synlig inverkan får göras i det befintliga. Då behövs skickliga konstruktörer.

Skeden under byggprojektet

Vi har lång efterenhet från att delta i byggprojekts samtliga skeden.

I tidiga skeden tas flera större viktiga beslut kring bl.a. byggkonstruktionen, som kommer att forma resten av projektet. För att beställaren ska känna sig trygg anlitas vi ofta som byggkonstruktör för att se till att bra ramar sätts för ett framtida projekterande, byggande och förvaltande.

Under projekteringsskedet driver vi sedan arbetet med att välja bra och rustika konstruktionslösningar. Byggkonstruktion är inte allt i en byggnad. Alla discipliner har sina infallsvinklar och synpunkter som ska beaktas. Vi jobbar i nära kontakt med de andra disciplinerna så som Arkitekt, VVS, Landskapsarkitekt m.fl. Vi tror på samarbeten. Om deltagarna i projektet bryr sig om resultatet kommer de hjälpa varandra att nå det.

Vi projekterar fram utförliga handlingar från de moderna 3D-modeller och avancerade beräkningsprogram vi använder. Det skapar bättre förutsättningar för genomförandet av komplexa byggkonstruktioner. Beroende på vilken entreprenadform entreprenören ska handlas upp i, så ser vi till att vårt underlag blir bra och tydligt, för att skapa så bra förutsättningar som möjligt.

Då vi är beställarens sakkunnige så säger vi vad vi tycker. Men vårt mål är alltid att beställaren ska vara nöjd med vår prestation så de vill jobba med oss igen.