Anlita oss

Det finns många konstruktörer, varför välja just oss? För er som träffat oss eller läst här på sidan, så vet ni att vi är ett mindre företag i en bransch av jättar. Det är vår styrka!

Vår storlek gör det lätt för oss att vara flexibla och med en bred kunskap inom företaget samt spetskompetenser hos många medarbetare, kan vi utföra än mängd olika typer av projekt t.ex. bostäder, skolor, badhus, köpcentrum och kulturklassade byggnader.

Vi vill att de som anlitar oss eller jobbar i projekt med oss ska känna sig välkomna och omhändertagna som om de vore en av oss. Det är en trolig orsak till att de flesta av våra jobb är åt beställare som vill jobba med oss igen!

Ett smakprov av intygade kunskaper hos oss:

Vilka tjänster erbjuder vi?

Vi utför små och stora projekt, nybyggnad, om- och tillbyggnad, med varierande stomsystem och grundläggning, från utredningsskede till brukarskede. Vi är byggkonstruktören från tidig tanke till färdig konstruktion!

Vi har många spetskunskaper och erbjuder dem redovisat på bästa sätt beroende på projekttyp. Det kan vara i form av ritningar, rapporter eller handledning m.m. Vi vill skapa värde för beställare så de vill jobba med oss igen!

Projektering

Vår projektering utförs till största delen med någon nivå av BIM, där vi använder de senaste programvarorna. Projekteringsmodellen går även att samordna med övriga discipliners modeller för att minimera antalet fel. Nivå på modellen avgörs av projektets ambitioner.

Konstruktionsberäkningar

Vi utför avancerade konstruktionsberäkningar med FEM-analys (3D-beräkningsmodell) eller program för mindre avancerade konstruktionsberäkningar beroende på konstruktionens svårighetsgrad.  Även handberäkningar utförs.

Byggfysik

I projekt verkar vi som Fuktsäkerhetsansvarig projektering enl. ByggaF, vilket vi är en av få som är certifierade inom. Vi fuktprojekterar, räknar på U-värden, köldbryggor och värmefördelning m.m. Vi har även Certifierad Passivhusbyggare och fuktsakkunniga.

Sakkunnig konstruktör

Vi har erfarenhet i rollen som sakkunnig konstruktör om du behöver en byggkonstruktör att luta dig mot. Vi agerar även rådgivare, t.ex. i ett tidigt skede när ramar för ett bra projekt ska sättas. Ju tidigare viktiga beslut tas desto bättre förutsättningar skapas för att projektet ska bli lyckat.

Inventering

Vi inventerar byggnader och ger dig ett underlag inför renovering eller ombyggnad. Beroende på om befintliga handlingar finns eller ej gör vi jobbet som krävs för att du ska ha ett tydligt underlag att ta ställning till. Inventeringen kan ske vid fel som uppstått eller för att utreda möjligheterna till ombyggnad.

Huvudkonstruktör

Vi är ofta huvudkonstruktör och har långvarig erfarenhet av rollen. Huvudkonstruktör är den samordnande part som har helhetsperspektivet på konstruktionen. Vi ser till att konstruktionen fungerar som helhet och samordnar för att öka möjligheten till ett felfritt projekterande, byggande och förvaltande.

Kvalitets- och miljösäkert

Vi har ett ledningssystem certifierat genom RISE enl. ISO 9001:2015 (kvalitet) och ISO 14001:2015 (miljö) och har varit certifierade sedan 2005. För att säkerställa att vi levererar i enlighet med beställarens önskemål, samhällets krav och våra egna krav, använder vi dagligen ledningssystemet. Detta innehåller rutiner, mallar och checklistor m.m.  för processerna inom vårt arbete och har arbetats fram utifrån den erfarenhet som vi samlat på oss genom åren.

Vilka anlitar oss?

Våra beställare är en bred skara med viljan att bygga någonting. Vi har stor erfarenhet av olika typer av beställare. Vi arbetar nästintill endast mot företag och myndigheter.

  • Privata eller offentliga beställare, via projektavtal eller ramavtal.
  • Beställare med mycket kunskap och erfarenhet eller helt oerfarna.
  • Beställare med egna projekteringsstandarder som  vi då följer, eller beställare helt utan egna standarder. Saknar beställaren egna standarder så följer vi lag- och branschkraven och lägger till våra egna välutvecklade lösningar och erfarenheter.

Om du som beställare inte har tillgång till bra möteslokal till projektet vi deltar i, har vi välutrustade lokaler vi gärna bjuder in er till. Vi står för gott kaffe!