Vi erbjuder BAS-P

Vi tillhandahåller tjänsten BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering). Det är redan under projekteringen viktigt att för oss som byggprojektörer att ta hänsyn till arbetsmiljön ute på byggarbetsplatsen. Genom att i ett tidigt skede göra riskbedömningar med hjälp av våra checklistor producerar vi väl genomtänkta och utförda konstruktionsritningar.

Det förekommer dagligen arbetsplatsolyckor på byggarbetsplatser runt om Sverige. För att förbättra arbetsmiljön och minska riskerna har vi länge arbetat systematiskt med att anpassa byggtekniken efter människan istället för tvärtom. Som ett led i detta har vi en certifierad Byggarbetsmiljösamordnare för planering och projektering (BAS-P) på Kåver & Mellin.

Byggarbetsmiljösamordnarens (BAS-Ps) roll

Byggarbetsmiljösamordnarens roll är sammanställa och samordna de underlag som de olika byggprojektörerna tar fram. För vår del som jobbar med byggnadskonstruktion kan det exempelvis vara att lyfthjälpmedel föreskrivs vid tunga lyft och att tydliga arbetsgångar tas fram vid komplicerade byggnadskonstruktioner.

Vi tror på att ett gott samarbete mellan byggindustrins olika aktörer, från byggprojektör till den som utför arbetsmomentet på plats, gör att arbetsmiljön för alla inblandade kommer att blir god.

BAS-P (Byggarbetsmiljösamordnaren) är en nyckelfunktion för att detta ska fungera i praktiken och vi är stolta över att kunna erbjuda den tjänsten.

Läs mer om hur det är att anlita oss.