Våra roller

Hos oss är du inte fast i en roll. Många av våra medarbetare arbetar med stor variation i sina arbetsuppgifter. De roller som beskrivs hos oss är exempel på hur en ”typisk roll” kan se ut, men då vi är olika är det naturligt att våra roller också ser olika ut. En anställds arbetsuppgifter kan vara en blandning av arbetsuppgifter från flera roller.  Vilka arbetsuppgifter du har beror på talang och intresse.

Det är var du gör som spelar roll, inte vilken rolltitel du har

Precis som i ett lag behövs kollegor som kompletterar varandra. I våra projekt är olika roller representerade. Då våra medarbetare behärskar en eller flera roller betyder det att samma person kan agera i olika roller i olika projekt. Det skapar både omväxling och utveckling.

Erfarna konstruktörer

Som erfaren konstruktör hos Kåver & Mellin, antingen skolad hos oss eller rekryterad utifrån, vill vi att du ska arbeta mer självgående och ta ansvar oavsett din inriktning. Även erfarna konstruktörer behöver utvecklingsmöjligheter. Alla kan bli bättre.  Hos oss finns möjligheterna! Internt finns skickliga kollegor att utbyta idéer med och lära ifrån. Du kan påverka vilka projekt du jobbar med. Antingen tar du in egna projekt eller så jobbar du intill den som gör det. Oavsett ser vi till att du får utvecklande projekt att bita i!

Vi ser gärna att du vidareutbildar dig eller specialiserar/certifierar dig hos oss inom något område som både du och företaget höjs av. Vi har en utbildningsplan för samtliga medarbetare. Om du utvecklas kan du vara med och höja hela Kåver & Mellins högstanivå. Teknikutveckligen går konstant framåt. Du kanske är den som blir specialist och implementerar en ny teknik hos oss.

Sakkunniga/specialister

Sakkunnig eller specialist kan du vara inom samtliga kunskapsområden. Det är personer med fördjupade kunskaper inom ett specifikt område.  Denne kan antingen vara certifierad/diplomerad eller ”bara” mycket kunnig. De stöttar och handleder kollegor i problem inom deras specialitet och utför i projekt där deras kunskaper behövs.

Vi ser gärna att medarbetare specialiserar/certifierar sig hos oss.

Är du en erfaren konstruktör och känner att du vill ha en annan roll än den du har just nu, kontakta oss. Vi kan anpassa roll efter person.

Oerfarna konstruktörer

Vi tycker det är viktigt att skapa en bred förståelse för konstruktioner, projekt och branschen. Det ger dig trovärdighet och en bred bas att bygga vidare från och detta har du möjligheten att få hos oss. Du kommer att få delta i olika typer av projekt där du har möjligheten att lära dig mycket. Det sker i en projektgrupp med andra kollegor, varierande beroende på projektets storlek och svårighetsgrad. Varje projekt har en handläggare som tillsammans med andra kollegor vägleder dig och ger dig den stöttning du behöver.

Vi anställer inte vem som helst. Viktigt är att du har med dig baskunskaper, exempelvis från studier eller praktik, vilket ger dig en bra grundförståelse. Viktigast av allt är dock att du ska vilja lära dig mer. Ingen i branschen är fullärd.

Allteftersom du utvecklas kommer du inse vad du gillar mest. Beroende på din fallenhet, kunskapsnivå, vilja och företagets behov, kommer du att  kunna välja i vilken riktning du vill utvecklas åt. Vi har en utbildningsplan för samtliga medarbetare.

Olika vägar passar olika konstruktörer

Teknikvägen

Vissa vill specialisera sig inom något tekniskt område, t.ex. konstruktions- beräkningar, BIM-projektering, byggfysik m.m.

Ledarvägen

Andra vill driva projekt, ansvara för projektets tidsplan och ekonomi, ha kontakt med beställare m.m. Det är även dessa som ofta planerar företagets projekt, resurser och tar in nya projekt.

En tredje vill göra båda delarna och blir då en mycket bred konstruktör.

Vi är olika och gillar olika. Vilken tur att olika behövs!

Roller i projekt

Olika typer av projekt behöver roller med olika kompetens. Våra vanligaste projekt innefattar minst fyra roller. För stora och komplexa projekt innehas rollerna ofta av flera olika personer. I mindre projekt kan en person som behärskar flera roller också inneha dem.

Några lediga tjänster