Jobba som Fuktsakkunnig

Rollen fuktsakkunnig är viktig då den största orsaken till fel i byggnader är fuktskador av någon typ. Byggfysik ingår i arbetet med byggkonstruktion, och är komplext vilket är en trolig orsak till den statistiken. För att få bukt med fuktskador och andra fuktrelaterade problem behövs god kunskap.

Arbete som fuktsakkunnig

Som fuktsakkunnig på Kåver & Mellin får man ofta spännande och intressanta utmaningar eftersom vi som konstruktörer är den disciplin som är mest involverad i byggfysiken och klimatskalet.

Internt arbete som fuktsakkunnig

Internt hos oss handlar det ofta om interngranskningar, arbete med ByggaF som ”Fuktsäkerhetsansvarig Projektering” och att ta fram värme- och fukttekniskt robusta lösningar anpassade med modern byggteknik.

Som fuktsakkunnig säkerställer du att vi som byggnadskonstruktörer uppfyller de krav som ligger på oss, att bygga fuktsäkert och beständigt.

I rollen ingår att handleda kollegor och öka kunskapen inom byggfysik.

Externt arbete som fuktsakkunnig

I project där vi är konstruktörer är det externt ofta utredande, stöttande eller ledande uppgifter inom projektens fuktsäkerhetsprojektering. Då sker även samordning med externa fuktsakkunniga inom projektet.

Kåver & Mellin har även Diplomerade Fuktsakkunniga.

Några lediga tjänster