Jobba som Statiker

Som statiker jobbar man med främst med konstruktionsberäkningar i våra projekt. Det rör sig om beräkningar från skruv- och mutternivå till komplexa FEM-analyser (finita elementmetoden) av hela hus i 3D och allt däremellan. Utifrån svårighetsgrad på projektet väljs metoder för beräkningar. Handberäkningar för enklare projekt och tidiga överslag, enklare balk- och pelarberäkningsprogram till enklare projekt med analys av enskilda bärverksdelar, ram-analys för beräkning av ramar och FEM-program till komplicerade analyser. Ju mer avancerat program som används, desto högre krav ställs på användaren som måste ställa in alla parametrar och kunna förstå och tolka resultatet för att se om det är riktigt.

Vad krävs för att bli en duktig statiker

För att bli en duktig statiker räcker det inte med att kunna beräkna och verifiera att det håller, du måste också ha god inblick i byggteknik och byggprocessen för att kunna göra bra lösningar. En bra byggnadskonstruktion som håller över tid måste ta hänsyn ta till många saker så som fukt, ljud, brand, statik m.m. Den måste också vara möjlig att bygga ute på byggplatsen varför det är viktigt att förstå hur arbetet utförs.

Vår kvalitetssäkring

Som kvalitetssäkring av vårt arbete använder vi oss av fastställda rutiner och checklistor som stöd för att se till så att vi har kontrollerat allt som behöver kontrolleras. Tillsammans med övrig dokumentation i projektet sparas beräkningar, checklistor och granskningar som en del i KMA-arbetet (Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö). Som stöd till statikerna finns även beräkningsspecialister med flera års erfarenhet som stödjer och granskar de beräkningar som utförs.

Några lediga tjänster