Personlig utveckling

Vi har medarbetare i varierande åldrar, med olika erfarenheter, talanger och intressen. För att utveckla dig behöver du rätt redskap. Vi använder de senaste versionerna av de moderna programvaror vi behöver. Vi håller oss uppdaterade med nya tekniker, material och program som gör oss ännu bättre och redo för framtiden. När en ny kunskap behövs så fixar vi den.

Vi satsar på vår personal

Att vara en bra byggkonstruktör är inte enkelt. Det är det som gör det så kul! Det kräver en bred förståelse för konstruktion, projekt och branschen. Projekten vi jobbar med kräver kunskap och engagemang av våra medarbetare. De vi anställer tror vi på och kommer att satsa på! Anställda hos oss har antigen med sig en bred bas från tidigare jobb eller bygger upp den hos oss. Det sker via olika typer av arbetsuppgifter i varierande typer av projekt. Du kommer då skapa dig en förståelse för vad andra gör och hur saker går till. Du kommer även inse vad du tycker är roligast.

Smarta människor lär sig från allt och alla, medelmåttor från sina erfarenheter, dumma har redan alla svaren

–  Socrates

Det du tycker är roligt kommer bli bra! Har du märkt att det du intresserar dig för, ägnar du mer tid och energi åt? Kan det då även vara så att du blir bättre på det för att du tycker det är kul? Att vara byggkonstruktör innebär en stor bredd av arbetsuppgifter. Ingen är bäst på allt, då folk gillar olika. Visst är det då bäst om de som tycker en uppgift är kul jobbar med just den? Vi på Kåver & Mellin har som ambition att varje medarbetare får arbeta och utvecklas i den riktningen som var och en önskar.

Alla är medansvariga

Vi litar på våra medarbetare och tror på att alla vill göra rätt för sig. Hos oss gäller ”frihet under ansvar” och vi tror att personer som får meningsfulla arbetsuppgifter kommer vilja ta ansvar och vara delaktiga. Samtliga Kåver & Mellinare behöver visa ansvar och delaktighet. Vi är inte en gigantisk organisation där någon kan gömma sig i mängden.

Utmaningar

Oavsett den kunskaps- och ambitionsnivå du håller när du kommer till oss, kommer du få utmanande arbetsuppgifter därefter.

På Kåver & Mellin får alla utmaningar som ger dem möjlighet till att utvecklas och skapa sig en karriär. Ett tydligt bevis på det är att dagens samtliga delägare har skolats genom vår organisation.

Vi är inte ett stort företag med en hel avdelning för varje arbetsuppgift. Vi är ett mindre företag med duktiga medarbetare som hjälps åt för att nå ett bra resultat. Alla hos oss har ansvar för slutresultatet. Om du utvecklas, utvecklas företaget. Branschen är i ständig utveckling och förändring. Vi är med i matchen, därför ser vi ser gärna att du utbildar dig hos oss. Vi har personliga utbildningsplaner, anpassade efter medarbetarens önskemål och företagets behov. Vi erbjuder stora utvecklingsmöjligheter. Det är upp till var och en att ta vara på dem. Som Kåver & Mellinare är din vilja att utvecklas viktig. Vi blir inte bättre än våra medarbetare!

I´ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed

– Michael Jordan

För att lyckas med något bättre än normen måste man våga misslyckas. Penicillinet var ett misstag! För att vi ska uppnå höga prestationer har vi därför ett vänskapligt klimat bland oss medarbetare. Ingen kapas vid misstag som var tänkt att uppnå något bra. Vårt ledningssystem är noga genomarbetat för att upptäcka brister i tid. Så fallen blir inte djupa, men det viktigaste är att dem gör oss bättre till nästa gång!