Filmstaden, Kv. Plantan

Placering: Uppsala

Projektdeltagare

Beställare
Uppsala Akademiförvaltning (UAF Skotaren 12:1)
Entreprenör
Arcona
Arkitekt
Sweco Architects
Projektledning
Arcona/MAKAB

Projektfakta

Status
Pågående
Bruttoarea (BTA)
Tillbyggnad ca 7700 m2 + befintligt ca 10 000 m2
Antal huskroppar
1
Antal plan
8
Projektet innefattar
Garage
Hotell / Restauranger
Nybyggnad
Ombyggnad
Underhållning / Nöje
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Systemskede

Om projektet

Ett avancerat om- och tillbyggnadsprojekt som omfattar främst en tillbyggnad av ett nytt modernt Filmstaden-komplex i centrala Uppsala.
Byggnaden utgörs huvudsakligen av en tillbyggnad ovanpå befintlig byggnad som sanerats och rivits ner till befintligt markbjälklag samt delvis sparat terrassbjälklag ett plan ovan mark som ska ansluta mot tillbyggnadens nya klimatskal.
Befintligt parkeringsgarage i två källarplan renoveras och grundläggningen kompletteras inför uppförandet av den nya tillbyggnaden och dess laster.

Hela fastigheten består av plan 1-8, där plan 1 och 2 innefattar befintligt garage och installationer. Plan 3 är ett gemensamt entréplan för nya biografen och befintliga studenthotellet samt befintliga lokaler som kontor/gym och restauranger som renoveras för nya hyresgäster. Plan 4-8 omfattar huvudsakligen biografen i tillbyggnaden och befintligt studenthotell, vilket inte rörs i projektet. I översta planet för biografen finns även en vinterträdgård som ska fungera som restaurang utanför Filmstadens regi.

Biografens lokaler ska miljöcertifieras Miljöbyggnad Silver 3.1.

Renderade bilder från Sweco Architects.

Om konstruktionen

Komplettering av befintlig grundläggning sker med borrade stålpålar, dels från markplan genom två bjälklag, dels inifrån med så kallad källarmus.
Nya kontreforter gjuts där centrisk pålning under källarväggar inte är möjlig. Befintliga betongkonstruktioner i källarplanen renoveras för att förlänga livslängden i enlighet med tillkommande delar.

Ny Prefabstomme utgörs av stålpelare, stålbalkar och betongbalkar. Bjälklag med håldäckselement och i vissa lägen TT-kassetter.
Tak utgörs av delvis lätta tak med stålfackverk och delvis tungt terrasstak av håldäck, med ovanpåliggande isolering och tätskikt.
Nya trapphus i platsgjuten betong. I vissa lägen rivs befintliga trapphus. Bjälklag växlas här av med stål och gjuts igen.

Vår roll

Kåver & Mellin agerar huvudkonstruktör i projektet (SH+BH) med ansvar både för rivning, betongreparationer, grundförstärkning, detaljprojektering av det nya klimatskalet samt för stabilitet och laster från Prefab-stomme (Prefabbyggarna) som tas vidare ner till källarplanen och grunden.

K&M agerar även Miljöbyggnadssamordnare i projektet (BH+certifiering).

Bildgalleri

Fredrik Tranblom

Uppdragsansvarig konstruktör

fredrik.tranblom@k-m.se
018-430 41 02

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.