Jobba som BIM-projektör

BIM-projektör är en roll i våra projekt. Vår projektering utförs till största delen med någon nivå av BIM. En bra BIM-samordning ökar möjligheten till ett felfritt projekterande, byggande och förvaltande. Om BIM-projektering utförs på rätt sätt finns det stora fördelar då mycket information går att få ut.

Rollen som BIM-projektör

Som BIM-projektör eller CAD-projektör inom byggnadskonstruktion, projekterar och modellerar du i olika programvaror anpassade för BIM-projektering, exempelvis Revit eller Tekla. Det förekommer även viss projektering i Autocad. Detta gör att du får möjligheten att lära dig flera projekteringsprogram. Tekniken utvecklas konstant och som  BIM-projektör hos oss har du oändliga utvecklingsmöjligheter.

Kunskaper inom byggteknik och byggnadskonstruktion

I arbetsuppgifterna som BIM- eller CAD-projektör har du även ansvar för att konstruktionsmodellen projekteras utifrån konstruktionsberäkningar, beställarkrav och branschkrav, men även från interna byggtekniska BIM-/CAD-anvisningar. I rollen som ingår det även att ta fram bygg-/detaljsnitt på konstruktionen och lösa de praktiska utmaningar som finns med dagens byggteknik.

Alla hos oss som är inblandade i projektet är ansvariga för slutresultatet. Det ökar samarbetet, sammanhållningen och ger ett bättre resultat. Projektören är även en del i KMA-arbetet (Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö), tillsammans med övriga kollegor i projektgruppen.

BIM-projektören har en viktig del i fuktprojekteringen  då projektören har stor kunskap om konstruktionen. Fuktprojekteringen sker i rollen ”Fuktsäkerhetsansvarig projektering” enl. ByggaF, med stöd av fuktsakkunniga.

BIM-samordningen sköts av projektören

Du som projektör blir även ansvarig för att samordna konstruktionsmodellen mot andra discipliner så som arkitekter och installationskonsulter men även mot beställarens och entreprenörens kravställning på BIM. Resultatet av ditt arbete presenteras i form av konstruktionsmodeller och ritningar.

Några lediga tjänster