Policy för hantering av personuppgifter

Kåver & Mellin AB är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker enligt tillämplig dataskyddslagsstiftning, från den 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR). Kåver & Mellin värnar om den personliga integriteten och skyddar alla personuppgifter med nödvändiga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Vilka ändamål har Kåver & Mellin med personuppgiftsbehandlingen?

 • Möjliggöra kontakt i och med kontaktförfrågningar.
 • Kontaktförfrågningar från privatkund.
 • Grund för rekrytering av de som ansökt till en aktuell tjänst eller sänt in en spontanansökan.
 • Administrera inbjudningar för event och mingel i och med intresseanmälningar.

 

Vilka personuppgifter hanteras?

Dina uppgifter får endast användas för ovanstående ändamål.

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-postadress

 

Vid kontaktförfrågan från privatkund kan även nedstående uppgifter hanteras:

 • Adress
 • Födelsedatum

 

Vid arbetsansökan kan även nedanstående uppgifter hanteras i och med CV:

 • Adress
 • Födelsedatum
 • Arbetslivserfarenhet

 

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter hanteras endast av behörig personal på Kåver & Mellin och dess dotterbolag Kåver & Mellin i Stockholm AB samt Kåver & Mellin i Uppsala AB.

En kontaktförfrågan hanteras huvudsakligen av behörig administratör och av en behörig person för att kunna besvara förfrågan korrekt.

En arbetsansökan hanteras endast av personalansvariga inom organisationen.

Intresseanmälningar hanteras av behörig administratör.

Datalagring.

Dina uppgifter sparas på behörighetslåsta platser på vår interna server. För att komma åt servern behövs en uppkoppling på speciellt nätverk och inloggning med individuella lösenord som byts varje sjätte månad.

Radering av uppgifter.

Du har alltid rätt att be att få dina personuppgifter raderade från vår hantering.
I och med radering kommer vi inte längre kunna kontakta dig i något av de ovanstående ändamålen. För att radera dina uppgifter mailar du till: kontakt@k-m.se

Utdrag ur register.

Du har alltid rätt att begära ut de uppgifter som Kåver & Mellin hanterar om dig.
Dessa uppgifter skickas i dessa fall via postgång för att inte äventyra att de kommer i fel händer. För att få utdrag av vilka uppgifter vi hanterar om dig ber vi dig maila till: kontakt@k-m.se

Uppgiftshantering.

Dina personuppgifter lämnas aldrig ut till obehöriga personer inom organisationen och aldrig heller till tredje part utanför organisationen.

Varje kontaktformulär, arbetsansökan eller intresseanmälan måste godkännas med samtycke från aktuell person.

 

Fastställd 2018-05-22