Jobba som Beräknings
specialist

För att kunna bli beräkningsspecialist krävs flera års erfarenhet som statiker med många beräkningar av varierande typer av byggnadskonstruktioner.

Beräkningsspecialistens arbetsuppgifter

Beräkningsspecialisterna finns med som ett stöd till statikerna och övriga kollegor och förmedlar sina erfarenheter och kunskaper. Det är beräkningsspecialisterna som håller i beräkningarna av de mest komplexa och avancerade projekten.

Beräkningsspecialisterna utvecklar beräkningsarbetet

Som ett steg i att kontinuerligt bli bättre ingår beräkningsspecialisterna i företagets utvecklingsarbete inom byggnadskonstruktion och ansvarar för att utveckla rutiner och checklistor på beräkningssidan.

  • Kåver & Mellin får hantera mina personuppgifter i samband med kontaktförfrågan. Personuppgifterna kan närsomhelst raderas genom att maila kontakt@kaver-mellin.se. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på: http://k-m.se/om-oss/policy-personuppgifter

Några lediga tjänster