Agnes kulturhus

Placering: Gävle

Gävles nya kulturhus.

Projektdeltagare

Beställare
Gavlefastigheter Gävle kommun AB
Entreprenör
NCC
Arkitekt
Nyréns Arkitektkontor
Projektledning
NCC

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
8600 kvm
Antal huskroppar
1
Antal plan
4
Projektet innefattar
Bibliotek
Kontor
Nybyggnad
Underhållning / Nöje
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Systemskede

Om projektet

Det nuvarande stadsbiblioteket i Gävle ska rivas och ge plats åt en ny byggnad som ska utgöra en central mötesplats för kultur och bildning. Biblioteket kommer att utgöra basen men utöver detta kommer byggnaden även att inhysa lokaler för olika ändamål, bland annat en konsthall, Bio 7:an, en eventsal och Gävle turistcenter.

Om konstruktionen

Byggnaden grundläggs på pålar ned till fast botten, bottenplattan spänner mellan grundläggningspunkterna. Bärande innerväggar, hisschakt och pelare i källarplan utförs i prefabricerad betong. Ovanliggande våningar utgörs generellt av stålpelare och stålbalkar som delvis utförs integrerade i bjälklagen. Bjälklagen utgörs av prefabricerade håldäckselement eller massiva betongplattor. Stora spännvidder i vissa ytor hanteras med fackverk av stål.

En rundad fasad innebär utmaningar i konstruktionsutformningen. För att hantera detta har vi låtit bjälklagen konsola ut mot fasaden. Fasadsystemet stabiliseras horisontellt av bjälklagen och i vissa fall av stål i fasad.

Yttertaket utgörs av en trapetsprofilerad plåt med ovanpåliggande isolering och sedumtäckning.

Vår roll

Huvudkonstruktör

Bildgalleri

Jacob Rolin

Konstruktör

jacob.rolin@k-m.se
072-318 68 96

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.