Ersbo park

Placering: Gävle

Kontor och lager med KL-trästomme

Projektdeltagare

Beställare
Allfa Fastigheter
Entreprenör
SEHED Bygg
Arkitekt
Skoog Arkitekter

Projektfakta

Status
Pågående
Bruttoarea (BTA)
1500 m2
Antal huskroppar
1 st
Antal plan
3 st
Projektet innefattar
Kontor
Nybyggnad
Träprojekt
Medverkat i skeden
Byggskede
Bygghandlingsskede

Om projektet

SEHED Bygg har fått i uppdrag av Allfa Fastigheter att bygga en kontors- och lagerbyggnad, i Gävles nya industriområde Södra Ersbo, med bland andra Trafikverket som kommande hyresgäst.

Bygget påbörjades under andra halvan av 2023 och planeras vara klart för inflytt under sommaren 2024.

Om konstruktionen

Grundläggning med kantförstyvad bottenplatta på naturligt lagrad morän.

Stomme av KL-träbjälklag som vilar på bärande inner- och ytterväggar av KL-trä samt på limträbalkar som i sin tur vilar på limträpelare. Takbalkarna utförs i kontorsdelen som fritt upplagda limträbalkar på limträpelare och i lagerdelen som treledstakstolar med dragband i limträ.

De bärande KL-träytterväggarna isoleras på utsidan och kompletteras med träpanel. Taket består av bärande TRP-plåt med ovanpåliggande isolering och falsad plåt.

Vår roll

Kåver & Mellin har haft ett totalansvar för konstruktionen och projekterat allting från grundläggning till tillverkningsritningar för hela trästommen.

Bildgalleri

Fredrik Pettersson

Uppdragsansvarig konstruktör

fredrik.pettersson@k-m.se
076-117 67 53

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.