Gustaf Simonsson

Konstruktör - Certifierad inom Miljöbyggnad, version 2.2 och 3.0 - Produktföreskrivande - Materialinventering/sanering - Bas-P - Certifierad skyddsrumssakkunnig

gustaf.simonsson@k-m.se 018-430 41 05

Placering: Uppsala