Andrum Kapell

Placering: Flyttbar

Projektdeltagare

Beställare
Vinnova & Nyréns Arkitektkontor
Entreprenör
Ewall Bygg
Arkitekt
Nyréns Arkitektkontor

Projektfakta

Status
Pågående
Projektet innefattar
Kyrkobyggnader
Träprojekt
Medverkat i skeden
Byggskede
Utredningsskede

Om projektet

Nyréns arkitektkontor har fått stöd från Vinnova för att utveckla ett kapell som ska möjliggöra avsked under corona-pandemin.

”Jag kände vilken fruktansvärd situation det måste vara att förlora en närstående och inte kunna dela sorgen med alla de människor som varit del av personens liv, säger arkitekten och initiativtagaren Sofia Kanje”

Tanken är att kapellet, som nu fått namnet Andrum, ska bestå av åtta flyttbara moduler i trä med ett tak av tyg. Förankringen sker genom att bänkarna fylls med sand eller grus. Vinnova vill också att teamet som arbetar med Andrum ska undersöka möjligheten att producera det i stor skala, både i Sverige och utomlands.

Om konstruktionen

Konstruktionen består av trä moduler (träram) med tak av tyg. Det mest utmanande i en sådan lätt konstruktion är att kombinera robusthet och flexibilitet-flyttbarhet samt mothåll till vindlasterna.

Vår roll

Kåver & Mellin kontrollerar/utför beräkningar av stommen, i uppdraget ingår också att med entreprenören Erik Wallström på Ewall bygg undersöker smarta lösningar, främst gällande flexibla infästningar.

Bilder: Nyréns Arkitektkontor
Modeller: Kåver & Mellin AB

Bildgalleri

Athanasios Giannimaras

Uppdragsansvarig konstruktör

athanasios.giannimaras@k-m.se
08-121 306 26

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.