Tellus Idrottshallar

Placering: Stockholm

Tre fullstora idrottshallar i Midsommarkransen

Projektdeltagare

Beställare
Nystad
Entreprenör
Veidekke
Arkitekt
AIX

Projektfakta

Status
Pågående
Bruttoarea (BTA)
8500 m2
Antal huskroppar
1
Antal plan
4 st
Projektet innefattar
Idrottsanläggningar
Nybyggnad
Träprojekt
Medverkat i skeden
Systemskede
Bygghandlingsskede
Byggskede

Om projektet

Veidekke bygger, på uppdrag av Nystad, en ny idrottsanläggning med tre fullstora idrottshallar. Anläggningen om 8500kvm kommer ha Stockholm stad som hyresgäst och intill byggs även en skolbyggnad i ett projekt där Kåver & Mellin också är inblandade.

Byggnaden kommer miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad och på taket kommer en solcellsanläggning installeras.

Bygget påbörjades under våren 2023 och inflyttning för verksamheten är planerad till hösten 2024.

Renderade bilder: Tomorrow.

Om konstruktionen

Byggnaden är dimensionerad för att motstå effekterna av en eventuell explosion på intilliggande Essingeleden.

Grundläggning utförs med sulor och fundament på packad sprängbotten med bottenplattan vilandes direkt på mark.

Mellanbjälklagen utförs till största del som håldäcksbjälklag. Stommen för två av hallarna, belägna på övre plan, utgörs av limträpelare och stålpelare. Den tredje hallen, belägen på nedre plan, har en stomme som utgörs av betongbalkar på betongpelare. Övriga delars stomme utgörs generellt sett av stålbalkar som i sin tur vilar på betong- och stålpelare samt stabiliserande betongväggar kring hissar och trapphus. I anslutning till ena hallen förekommer även ett område med bjälklag och väggar av KL-trä.

Yttertaket utförs som TRP-plåt med ovanpåliggande isolering och tätskikt. Plåten bärs upp av limträbalkar och limträfackverk som vilar på stomme enligt ovan.

Ytterväggarna utförs huvudsakligen som lätta utfackningsväggar men mot Essingeleden i betong för att hantera explosionslasten. Utanpå detta utförs fasaden i tegel ståendes på betongsockel.

Vår roll

Kåver & Mellin har varit inblandade i projektet från planskede fram till färdigt förfrågningsunderlag på uppdrag av Nystad och har sedan blivit anlitade av Veidekke som projektets huvudkonstruktör i bygghandlingsskedet.

Bildgalleri

Fredrik Pettersson

Uppdragsansvarig konstruktör

fredrik.pettersson@k-m.se
076-117 67 53

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.