Jobba som Uppdragsledare

Uppdragsledande byggkonstruktör, förkortat uppdragsledare, är den från företagets sida som har ett strategiskt ansvar i projektet.

Uppdragsledarens arbetsuppgifter

Den är ofta den som får in uppdraget, planerar in utförandet och fördelar resurser till projektgruppen.

Den jobbar inte alltid dagligen med projektet, men har kontroll på projektets framfart och leverans. Vid behov stöttar uppdragsledaren handläggaren i dennes arbete.

Uppdragsledaren jobbar med planering

Uppdragsledaren är med i företagets planeringsarbete för att säkerställa mängden projekt företaget tar in och att tillräckliga resurser finns. Den ansvarar för kontakt med beställaren i frågor kring ekonomi och avtal.

I vissa projekt är uppdragsledaren samma person som handläggaren.

  • Kåver & Mellin får hantera mina personuppgifter i samband med kontaktförfrågan. Personuppgifterna kan närsomhelst raderas genom att maila kontakt@kaver-mellin.se. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på: http://k-m.se/om-oss/policy-personuppgifter

Några lediga tjänster