Falkbergsskolan har som ett av fem projekt blivit nominerad till årets skol- och förskolebyggnad.

Kåver & Mellin är stolta över att få ha varit konstruktörer samt skyddsrumssakkunniga för projektet med JSB som entreprenör.

På platsen för skolan har befintlig skolbyggnad till stor del rivits tillsammans med befintliga skyddsrum. Befintlig aula och kök med matsal har bevarats. Kök och matsalsbyggnaden har genomgått en total ombyggnad med omfattande förstärkningsåtgärder där i princip endast skalet har varit kvar.
Ny skolbyggnad ansluter till befintliga byggnader.
Pålad grundläggning i anslutning tillbefintliga byggnader som är uppförda som platta på mark har krävt noggrann projektering och utförande. Ny källare med nya skyddsrum, motfyllda platsgjutna väggar i kombination med motfyllda prefabricerade väggar.  Stomme med stålpelare och stålbalkar. Fasader bestående av bärande halv-sandwichväggar. Taket uppfört med stora uppstoppade takstolar med fläktrum på vind.

Ett fantastiskt gäng på bygget har medfört att både projektering och produktion har löpt på mycket bra med många skratt tillsammans på vägen.

Läs om samtliga nominerade projekt här.

Rösta på Falkbergsskolan här!