I Östra Fyrislund i Uppsala har Sh Bygg börjat bygga på sitt nya huvudkontor! Vi har varit huvudkonstruktörer för projektet och nu ser vi fram emot att se det färdiga resultatet 2021! Projektet består av två huskroppar. Ett kontorshus på 4717 kvm BTA och en verkstad på 551 kvm. Nedan finns en film av Sh Bygg själva där man ser grundläggningen växa fram. 

Konstruktionen:

Grundläggning utgörs av fribärande bottenplatta mellan pålfundament och pålar direkt anslutna till bottenplattan. Källarvåning utförs med platsgjutna jordtrycksväggar samt prefabricerade innerväggar och pelare. Bjälklag utgörs generellt av HD/F-element som bär mellan prefabricerade sandwichväggar av betong och en bärlina av betongfyllda stålbalkar upplagda på samverkanspelare i stål och betong. Det översta planet består av en indragen våning som utförs i lätt stomme, utfackningsväggar av trä samt parallelltak med limträbalkar.

Läs mer om projektet här.

Sh Bygg HK

FEM-modell för kontorshus

Sh Bygg HK

Revitmodell för stommen av kontorshuset.