Vad är en bra sockelkonstruktion?

Publicerad: 2020.03.11 Dela:

Förra året skrev Jenny Krogh och Anna Gustafsson, två studenter från kungliga tekniska högskolan, sitt examensarbete hos oss. I arbetet undersökte de en sockelkonstruktion utifrån kriterierna funktion, byggbarhet, beständighet och utformning. Det blev en intressant analys som genomfördes genom en litteraturstudie i kombination med kvalitativ datainsamling och kvalitativa intervjuer med sakkunniga i byggbranschen.

Sakkunniga som var med i arbetet var:

• Anders Hedberg, Konstruktör
• Fredrik Säfström, Konstruktör
• Lars-Olof Nilsson, Professor inom byggmaterial
• Daniel Box, Byggsakkunnig
• Johnny Dokken, Byggsakkunnig
• Henrik Sjöberg, Betongsakkunnig
• Henrik Dahl, Fuktsakkunnig
• Lars Hammarborg, Fuktsakkunnig
• Per Karnehed, Fuktsakkunnig
• Nicklas Johnsson, Tätskiktsakkunnig
• Per Ljunggren, Prefabsakkunnig

Här är urklipp ur sammanfattningen:

”Sockelkonstruktionen är en del av grundkonstruktionen i en byggnad där yttervägg möter mark.”
”Projektering av en sockelkonstruktion … kräver stor kunskap inom flera områden”.
”Rekommendationer återfinns i rapporten under slutsatser.”
”Denna rapport kan ses som ett vägledande underlag att använda vid projektering av sockelkonstruktioner.”

Exjobbet kan läsas här, trevlig läsning!