Kåver & Mellin AB är numera stolt medlemsföretag i Sweden Green Building Council (SGBC), Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande. Som medlemsföretag är vi med och utvecklar bebyggelsen så att den blir mer hållbar och är nu en del av ett stort nätverk där vi kan utbyta kunskap och erfarenheter med andra företag och organisationer.

Gustaf Simonsson och Johan Mattiasson har i samband med detta gått utbildningar och blivit certifierade Miljöbyggnadssamordnare vilket innebär att de har kunskap att leda arbetet i Miljöbyggnad vid nyproduktion, ombyggnad eller befintligt bestånd.

Gustaf har i ett par år varit intern miljösamordnare men gör nu sitt första uppdrag som övergripande Miljöbyggnadssamordnare.

Grattis till certifieringen!

Läs mer om SGBC här:
https://www.sgbc.se/