Examensarbete om sockeldetaljer på byggnader

Publicerad: 2019.04.25 Dela:

Sockeln är delen nedanför fasaden som ansluter mot marken. Idag byggs hus med eller utan sockel.

Olika utföranden avseende höjd, material, tätskikt, isolering m.m. skapas av olika anledningar, regelverk och åsikter.

Beroende på vilken stomtyp som ansluter vid sockeln och fasadmaterialet på väggen så behöver sockelns utförande anpassas därefter.

Men hur är de bästa lösningarna uppbyggda vid de olika förutsättningarna? Och hur lång livslängd har de olika alternativen?

Anna Gustafson och Jenny Krogh som studerar till byggingenjörer på KTH ska gå till botten med detta.

Till sin hjälp har de en referensgrupp med sakkunniga från olika berörda discipliner som kommer bistå med sina åsikter.

 

 

Handledare Tom Noremo