Lidingö stadshus, ELSH

Placering: Stockholm

Projektdeltagare

Beställare
Veidekke Entreprenad AB
Arkitekt
Codesign / Argo Arkitekter

Projektfakta

Status
Pågående
Antal huskroppar
3
Antal plan
2-5 plan varav 1 källarplan delvis under mark
Projektet innefattar
Bibliotek
Garage
Hotell / Restauranger
Kontor
Kulturklassade byggnader
Ombyggnad
Medverkat i skeden
Byggskede

Om projektet

Lidingö stadshus är ritat av professor Sten Samuelson och togs i bruk 1974. Merparten av byggnaden används av stadens förvaltning där det arbetar ca 380 personer. I huset finns även bland annat en restaurang, läkarmottagning och bibliotek. Stadshuset har högt arkitektoniskt värde. Veidekke fick 2016 i uppdrag av Lidingö stad att bygga om Lidingö Stadshus. Under knappt tre år yteffektiviserades och byggdes 15 000 kvadratmeter om och anpassades till framtidens behov, dessutom med kvarsittande hyresgäst.

Om konstruktionen

Befintlig byggnad är grundlagd med plintar på berg och sula på packad fyllning. Byggnadens omslutande väggar i plan 1, bärande väggar och pelare är gjorda av platsgjuten betong. Bjälklag över plan 1 består av platsgjuten betong och TT-bjälklag. Stommar i plan 2 – 5 är av platsgjuten och förtillverkad betong. Taken är utformade som uppstolpade tak med taktäckning av papp.

Vår roll

Kåver & Mellins uppgift i projektet har bland annat vart att ta fram principer och tillverkningsritningar för avväxlingar av befintliga väggar och håltagningar. Vi har även ritat en ny grundläggning i huset för ett nytt bibliotek samt tagit fram ritningar för renovering av husets omgivande terrasser. Projektet har genomförts i Tekla.

Bildgalleri

Daniel Holm

Uppdragsansvarig konstruktör

daniel.holm@k-m.se
08-121 306 38

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.