Forumgallerian

Placering: Uppsala

Projektdeltagare

Beställare
Atrium Ljungberg AB
Arkitekt
BAU Arkitekter, WAK Arkitekter, A-sidan arkitekter
Projektledning
Atrium Ljungberg AB

Projektfakta

Status
Genomförda, Pågående
Bruttoarea (BTA)
12 500 m2
Antal huskroppar
1
Antal plan
3-5
Projektet innefattar
Bostäder
Garage
Hotell / Restauranger
Kontor
Köpcentrum / Affärer
Kulturklassade byggnader
Ombyggnad
Medverkat i skeden
Byggskede
Programskede
Systemskede
Utredningsskede

Om projektet

Ombyggnation av galleria till nya butikslokaler, restauranger, caféer och kontor.
I källaren har garage med nya parkeringsplatser anordnats och en ramp mellan huskropparna och de två nivåerna i källaren tagits upp.
Ombyggnad av kontor till bostäder i huskroppen kallad Spritpalatset och tillhörande innergård.

Om konstruktionen

• Befintlig byggnad indelad i fyra huskroppar, sammanbyggt till ett område ”under samma tak”.
• Den befintliga grundläggningen består av betongpålar, denna kompletteras med slagna stålpålar där ombyggnaden erfordrar det.
• Byggnaden består huvudsakligen av betong, stål och tegel.
• Byggnaden har kulturhistorisk klassning Q.

Vår roll

Kåver & Mellins uppdrag är att som huvudkonstruktör kontrollera stommens stabilitet och beständighet vid ingrepp på denna, samt dimensionera/ta fram lösningar för ingreppen på ett statiskt, fuktsäkert, brandsäkert, akustiskt, miljö- och arbetsmiljömässigt hållbart sätt.

Bildgalleri

Gustaf Simonsson

Konstruktör - Miljöbyggnadssamordnare

gustaf.simonsson@k-m.se
018-430 41 05

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.