Bilbolaget Gävle

Placering: Gävle

Bilbolaget utökar sina lokaler

Projektdeltagare

Beställare
Bilbolaget Fastigheter
Entreprenör
SEHED Bygg
Arkitekt
Jonsson Consult AB

Projektfakta

Status
Pågående
Antal huskroppar
1
Antal plan
3
Projektet innefattar
Garage
Kontor
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Byggskede

Om projektet

Bilbolaget i Gävle bygger om och utökar sina lokaler. Projektet är uppdelat i etapper där vi (K&M) är med och projekterar i etapp 2 och 3. Byggnationen innefattar två verkstäder, bilhall för utställning inklusive kontor samt bevarande av befintligt skyddsrum. I etapp 2 ingår den första verkstadsdelen med bland annat tvätthall och beräknas stå klar sommar 2023. I etapp 3, som består av verkstad, bilhall inkl kontor och skyddsrum, pågår projekteringen och byggnationen beräknas vara klar sommaren 2024.

Om konstruktionen

Grundläggning utförs av fundament på packad fyllning med bottenplattan vilandes direkt på mark.

Stommen utgörs generellt sett av stålpelare och stålbalkar med mellanbjälklag av håldäck. Fasaden består av sandwichpaneler och bilhallen kommer ha stora glaspartier. Yttertaket byggs upp av fackverk i stål och takplåt med ovanliggande isolering.

Vår roll

Kåver & Mellin är anlitad av Bilbolaget Fastigheter som projektets huvudkonstruktör.

Bildgalleri

Felicia Ericsson

Konstruktör

felicia.ericsson@k-m.se
072-732 67 31

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.