Fastighetsnätverket i Örebro län

Publicerad: 2023.11.07 Dela:

Kåver & Mellin är invalda i Fastighetsnätverket i Örebro län.

Vi är mycket glada att nu vara ett av de ca 70 medlemsföretag som tillsammans ”jobbar för en hållbar bygg- och förvaltningsprocess som gynnar affärsutveckling, innovation, regional tillväxt och lokala samt regionala energi- och klimatmål”.

 Vi kommer bidra med ytterligare klokskap till nätverket. Som konstruktörer och fuktsakkunniga har vi en mycket stor påverkan på det som kommer byggas.  Vi ligger även långt fram i arbetet med kloka lösningar som både är bra för byggnaderna och miljön.