Igår var Kåver & Mellins Tierpskontor och Uppsalakontor på studiebesök vid Setras Groups träindustricenter i Långshyttan, Dalarna.

Kåver & Mellin samarbetar just nu med Setra i projektet Ersbo park, en kontors- och lagerbyggnad i Gävle, som SEHED BYGG uppför. Kåver & Mellin har projekterat grundläggning samt KL-och limträstomme och Setra Group producerar och levererar trästommen.

Under vårt besök hos Setra fick vi en rundvandring i fabriken där vi bland annat fick se några av KL-väggarna för just detta projektet i produktion. Vi hade även en givande erfarenhetsåterföring från projekteringen där vi diskuterade hur vi kan samarbeta ännu bättre i kommande projekt.