Kåver & Mellin delar ut Byggteknik-stipendium på Örebro Universitet!

Publicerad: 2023.09.15 Dela:

Kåver & Mellin kommer även i år dela ut stipendium i Byggteknik. Detta görs i samarbete med Örebro Universitet. Stipendiet kan sökas av studenter i årskurs två på programmet Högskoleingenjör, Byggteknik vid Örebro Universitet (Högskoleingenjör, Byggteknik – Örebro universitet). Det som utvärderas är studenternas individuella rapporter om detaljutformningar i kursen Byggteknik III.

Stipendiet utgörs av 5 000 kr samt ett diplom och en lunch med Tom Noremo som är VD för Kåver & Mellin i Örebro. Stipendiet delas ut under vårterminen 2024.

Ansökan inlämnas senast 20 november 2023, till tom.noremo@k-m.se. Vad som ska ingå i din ansökan kan du läsa mer om här.

Bakgrunden är att vi anser att förståelse för hur byggnader och deras system fungerar är viktigt. Alla projekterande discipliner har ett ansvar för byggnaden ska fungera, men alla discipliner har också många egna frågor att driva och tänka på. Förenklat ska arkitekten se till husets form och funktion – det ska se trevligt ut samtidigt som det fungerar praktiskt för de framtida brukarna. Konstruktören ska lösa husets hållfasthet och stabilitet. VVS och El hittar lösningar för installationer som kommer dras i eller igenom konstruktioner. Samtidigt är det viktigt att lösa allt detta som en projekteringsgrupp på ekonomiskt försvarbart sätt.

Ibland kan det byggtekniska hamna mellan stolarna eller hos en produktleverantör. Därför är det mycket viktigt att kompetens och förståelse ökas hos samtliga parter. Det vill vi främja med detta stipendium.