I början av juni samlades hela Kåver & Mellin åter igen för en gemensam sommaravslutning. Efter några års uppehåll på AW-fronten så var det kul att vi alla kunde samlas igen.

Sommaravslutningen ägde rum på Marholmen där dagen inleddes med utbildningar i statik och fukt. Eftermiddagen fortgick under något lösare former med båtorientering och tiokamp. Dagen avslutades sedan med grillmiddag och fest.

Stort tack till personal, beställare och konsulter för denna vår.

Kåver & Mellin önskar er en trevlig sommar!