Slutbesiktning av nya glaspartier i Harmånger kyrka.

Bild tagen av Viktor Wadelius

Kåver & Mellin har dimensionerat, övriga inblandade i projekteringen har varit PE Teknik & Arkitektur, A-sidan Arkitektkontor och ACC Glas & Fasad. Glasfasader i Norr AB har utfört arbetet.