Nytt spännande projekt där Kåver & Mellin verkar som huvudkonstruktör med JSB som Totalentreprenör. Botkyrka kommun har beslutat att riva befintlig skolbyggnad och uppföra ny skolbyggnad. Ett utmanande projekt som Kåver & Mellin är stolta över att få medverka i.

Nya byggnader ansluter mot de befintliga byggnader som inte rivs. I källare utförs nya skyddsrum som placeras vägg i vägg med varandra och därför även måste dimensioneras för dubbla vapenlasten. Outgrävd del med stora jordtryck utan stabiliserande platta. Pålad grundläggning.
Stomme utförs av totalentreprenör. Takkonstruktion med varierande varma och kalla tak som ansluter mot varandra. I en av de befintliga byggnaderna som sparas utförs ombyggnader av bärande stomme för att möjliggöra storkök som motsvarar verksamhetens krav.

Falkbergsskolan