Ett spännande projekt som Kåver & Mellin jobbar med är Stockholmshems nya kontor i Skärholmen.  Detaljplanen för projektet vann laga kraft förra veckan. Idag står där en flygel till Skärholmens gymnasium som ska rivas för att ge plats åt denna byggnad på 23 våningar.

Huset kommer inhysa 102 nya hyresrätter och ca 200 nya arbetsplatser samt en takterrass på 23e våningen med fantastisk utsikt. Stommen utgörs delvis av prefabricerad, delvis platsgjuten betong. Läs mer om projektet här!

Rendering av Stockholmshems nya HK - Söderberg Söderberg

Rendering av Stockholmshems nya kontor – Söderberg Söderberg

Rendering gjord av Söderberg Söderberg

Rendering gjord av Söderberg Söderberg