Parametrisk design av armering i Revit

Publicerad: 2019.05.22 Dela:

Examensarbete
Parametrisk design av armering i Revit

I examensarbetet undersöker våra examensarbetare August Schmied och Moa Strömberg, om parametrisk design kan förenkla och effektivisera projekteringen av armering för pålfundament. Med hjälp av beräkningar i Excel och Dynamo för Revit ska vi automatisk skapa armering direkt från beräkningsresultatet.

August och Moa studerar båda till byggnadsingenjör på KTH och vi är mycket glada att de vill göra sitt examensarbete hos oss!

Arbetet avhandlar följande frågeställningar:

  • Är det möjligt att effektivisera placeringen av med hjälp av Dynamo?
  • Kan man standardisera tidskrävande modelleringsprocesser med hjälp av Dynamo?
  • Vilka fördelar/nackdelar finns det med Dynamo jämfört mot nuvarande metoder?