Kåver & Mellin var ett av FEM företag från Sverige som fanns närvarande på Strusofts FEM-Design-seminarium för nyckelanvändare som hölls i Budapest i oktober 2018.

 

Totalt var 20 st företag representerade på seminariet.  De svenska representanterna var Kåver & Mellin, Skanska, WSP, Sweco & Ramböll.

Athanasios Giannimaras & Fredrik Pettersson representerade oss på plats i Ungern.

   

FEM-Design är ett program för avancerade konstruktionsberäkningar.

 

Seminariets syfte är att utveckla programvaran FEM-Design med hjälp av experter från branschen. Samtidigt är det en mycket bra plattform där vi som konstruktörer får möjlighet att utbyta erfarenheter och påverka programvaran vi jobbar med.

 

Vi är väldigt tacksamma för inbjudan från Strusoft om att få delta i  den här avancerade workshopen om statiska och dynamiska beräkningar inom FEM-Design.

 

 

Här på bilderna ser ni hur Athanasios, inför flertalet områdesexperter, håller en presentation om Medborgarhuset, ett utav hans komplicerade beräkningsfall.