Kåver & Mellin är ett företag som är väldigt mån om sina anställda och dess utveckling.
För att kunna fläta ihop medarbetarnas och företagets mål och utvecklingsmöjligheter är det viktigt att hålla årliga medarbetarsamtal.

Dessa samtal får aldrig hamna mellan stolarna då de är ett av årets viktigaste möten för de allra flesta.
Här kan man berätta precis vad man känner, vart man vill komma, hur man tycker att det går på arbetet men även hur livspusslet går ihop med varje persons arbetsförhållanden.
Allas talan ska få komma fram under tystnadspliktiga förhållanden och varenda tanke tas på allvar.

Utöver medarbetarsamtal har vi även årliga utbildningssamtal med varje medarbetare där man kan påverka och diskutera kommande utbildningar och kurser.

En öppen kommunikation mellan medarbetarna och ledningen är viktigt för trivsel på arbetsplatsen, därför är det såklart alltid öppet att prata om sina utvecklingsmöjligheter och drömmar vilken dag man vill på året.

Vår personal är de viktigaste vi har och måste behandlas därefter. 
Med en välmående personal får vi ett välmående företag.