Teknikens utveckling och användningsområden inom branschen tar sig fram med stora steg!

Daniel Holm var på byggbarhetsgranskning för projektet Skimret hos Peab Bostadsproduktion där vår 3D-modell granskades i VR!

Armerare och arbetsledare såg över armeringen i platsgjutna grundkonstruktioner och väggar innan arbetena påbörjas på plats.

Dagens teknik är riktigt häftig!

  • Kåver & Mellin får hantera mina personuppgifter i samband med kontaktförfrågan. Personuppgifterna kan närsomhelst raderas genom att maila kontakt@kaver-mellin.se. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på: http://k-m.se/om-oss/policy-personuppgifter