Teknikens utveckling och användningsområden inom branschen tar sig fram med stora steg!

Daniel Holm var på byggbarhetsgranskning för projektet Skimret hos Peab Bostadsproduktion där vår 3D-modell granskades i VR!

Armerare och arbetsledare såg över armeringen i platsgjutna grundkonstruktioner och väggar innan arbetena påbörjas på plats.

Dagens teknik är riktigt häftig!