ÄNTLIGEN kan vi presentera vår nya, uppdaterade, snygga hemsida för världen! 

Efter veckor av jobb för att ta in all info, få till funktioner och design tillsammans med Awave har vi inte längre en platt hemsida, utan vi har en levande och utvecklas plattform där kunder, beställare, blivande kollegor och branschkollegor kan läsa på om oss som företag.

Användarvänligheten är en stor skillnad från tidigare, personalen får träda fram med egna mini-intervjuer och kontaktmöjligheterna är mycket goda!

Kåver & Mellins tidigare hemsida.

Gamla Hemsidan.

Kåver & Mellins nya hemsida.

Nya Hemsidan