Universitetet 8

Placering: Örebro

Örebro universitets nya frontbyggnad.

Projektdeltagare

Beställare
Akademiska Hus
Arkitekt
White Arkitekter
Projektledning
KAMTech

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
Ca 8 000m2
Antal huskroppar
1
Antal plan
10 st + källare.
Projektet innefattar
Hotell / Restauranger
Kontor
Nybyggnad
Skolor / Förskolor
Träprojekt
Medverkat i skeden
Systemskede

Om projektet

Projektet omfattar nyproduktion av en byggnad med 10 stycken våningar + källare för Örebro universitets verksamhet. Byggnaden innehåller ytor som bland annat personalutrymmen, läromiljöer, studieplatser och café.
Projektet ska ha låg klimatpåverkan och ska genomsyras av hållbarhet och innovation.

Om konstruktionen

Grundläggningen bärs upp av pålar. Bottenplatta och grundmurar utförs vattentäta av platsgjuten betong och täthetsmembran.
Stommen uppåt utförs med en hybridstomme av träpelare och balkar samt KL-bjälklag och ribb-bjälklag (kombinerat KL-trä och limträ). Trapphus och hisschakt i betong. Ytterväggarna är utav prefabricerade fasadelement med integrerade solceller och stora glaspartier. På taken finns bland annat takterrass, lanterniner, integrerade solceller och beklädnad av keramikplattor ovan takpapp.

Vår roll

Diplomerad fuktsakkunnig.

Bildgalleri

Tom Noremo

Uppdragsansvarig konstruktör - Diplomerad Fuktsakkunnig

tom.noremo@k-m.se
08-121 306 22

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.