Träningsskolan vid Bråtenskolan

Placering: Karlskoga

Karlskogas nya träningsskola

Projektdeltagare

Beställare
Karlskoga kommun
Entreprenör
Boman & Svahn

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
Ca 600 m2
Antal huskroppar
1st
Antal plan
1st
Projektet innefattar
Nybyggnad
Skolor / Förskolor
Träprojekt
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede

Om projektet

I anslutning till Bråtenskolan vid Stolpetorp i Karlskoga så byggs en ny träningsskola. Men kommer vara en egen enhet.

Projektet omfattar nyproduktion av en skolbyggnad om ca 600 kvm i ett plan med tillhörande fläkt- och teknikutrymme på vindsvåning som nås via utvändig spiraltrappa.

Projektet inkluderar även ombyggnation av utemiljön, samt ingrepp i den befintliga F-6 skolan som den nya byggnaden ska anslutas till.

Om konstruktionen

Betongplatta på mark med underliggande isolering och dränerande makadam. Bärande träregelväggar isolerade med mineralull. Träfasad.

Takuppbyggnaden består både av prefabricerade fackverkstakstolar med kallvind, och parallelltak i takfallet. Ytskiktet är tvålagstäckning med takpapp. Utvändig avvattning med hängrännor och stuprör.

Vår roll

Diplomerad fuktsakkunnig.

Bildgalleri

Tom Noremo

Uppdragsansvarig konstruktör - Diplomerad Fuktsakkunnig

tom.noremo@k-m.se
08-121 306 22

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.