Täby simhall

Placering: Stockholm

En simhall med något för alla

Projektdeltagare

Beställare
Täby Kommun
Entreprenör
Cobab
Arkitekt
Norconsult
Projektledning
Krister Nordlander, TQ Management

Projektfakta

Status
Pågående
Bruttoarea (BTA)
10 500 m2
Antal huskroppar
1
Antal plan
3
Projektet innefattar
Badhus
Nybyggnad
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Byggskede
Programskede
Systemskede
Utredningsskede

Om projektet

Kåver & Mellin AB har varit med i framtagandet av Täby Simhall från utredningsskede till produktion. Rollen har varit som huvudkonstruktör. Byggnaden är utförd med pålad grundläggning och platsgjuten betongstomme för källare. Prefabricerad betongstomme för ovanliggande våningar och takelement av betong. Simhall med två multibassänger för rehab och undervisning, 50-meter delbar motion- och tävlingsbassäng samt upplevelsebad med familjeattraktioner. Byggnaden innehåller också lokaler för gym, konferens och driftsverksamhet.

Bildgalleri

Fredrik Säfström

Uppdragsansvarig konstruktör - Fuktsakkunnig

fredrik.safstrom@k-m.se
018-430 41 03

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.