Syrenbersån

Placering: Uppsala

Ultuna Trädgårdsstad Syrenbersån

Projektdeltagare

Entreprenör
Besqab
Arkitekt
AFRY Ark Studio
Projektledning
Besqab

Projektfakta

Status
Pågående
Antal huskroppar
4 st
Antal plan
4-6 + vind med lägenhetsförråd och fläktrum.
Antal lägenheter
137 st
Projektet innefattar
Bostäder
Nybyggnad
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Byggskede

Om projektet

Projektet omfattar nybyggnation av 137 st hyreslägenheter (som görs till ägarlägenheter) i fyra olika huskroppar som del av den nya stadsdelen Ultuna Trädgårdsstad i Uppsala. Huskropparna består av 4-6 våningar av bostäder samt vindar med lägenhetsförråd och fläktrum. På gården byggs ett miljöhus. Stommen består av prefabricerade sandwich-väggar, fasadmaterialet är därav färgad betong, med stående rillor. Projektet är Svanenmärkt.

Detta projekt är Kåver & Mellins och även Besqabs första ”ritningsfria” projekt. Detaljeringsgraden i 3D-modellen är i stället väldigt hög. Under projekteringens gång sker samordningen direkt i Revit då alla projektörers Revit-modeller är länkade till varandra, detta betyder att exempelvis arkitektens synkroniserade ändringar kan synas direkt i vår Revit-fil. Detta minskar behovet av att exportera modeller som ska laddas upp på projektportalen vilket förenklar projekteringsprocessen samt minskar risken för fel. Mycket av infon som ofta anges på ritningar ska i stället arbetas in i 3D-modellens parametrar. På så sätt kan produktionen minska ritningshanteringen samt ha alla discipliner samlade på ett ställe. Den infon som inte redovisas i modellen redovisas på ritningar med storleken A00 vilket betyder att det exempelvis endast behövs en grundplansritning för samtliga hus i skala 1:50. Detta har minskat ritningshanteringen väldigt mycket.

Bild: Besqab/Sightline

Om konstruktionen

Grunden utförs med en platsgjuten fribärande grundplatta och slagna betongpålar.
Stommen består av prefabricerade sandwich-element i betong. Taket är en träkonstruktion med
takbalkar av Kerto som läggs upp på stålbalkar samt på betongväggen i takfot. Stålbalkarna
ligger på stålpelare. Det finns ett fläktrum per hus som är placerat på vinden. Hela taket är ett
varmt tak och ytskiktet på taket är av papp.

Vår roll

I vår roll som huvudkonstruktör har vi projekterat grundläggning, stomkomplettering och tak samt ansvarat för samordning. Vi har även tagit fram förutsättningar för prefabkonstruktören.

Bildgalleri

Ola Halvardsson

Uppdragsansvarig konstruktör

ola.halvardsson@k-m.se
08-121 306 16

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.