Spannremmen 2

Placering: Kumla

Kumlas nya vårdcentral och folktandvård

Projektdeltagare

Beställare
Länsgården
Entreprenör
OBK
Arkitekt
Marge

Projektfakta

Status
Pågående
Bruttoarea (BTA)
Ca 6900 m2
Antal huskroppar
1st
Antal plan
4st
Antal lägenheter
49st
Projektet innefattar
Kontor
Nybyggnad
Sjukhus
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Byggskede

Om projektet

Nyproduktion av byggnad på ca 6900 m2 BTA innehållande ny vårdcentral och folktandvård. Byggnaden är i suterräng med 4 våningar. Denna byggnad är andra etappen (etapp 2) i projektet. Första etappen intill innehåller vård- och omsorgsboende, och ska vara färdigställd innan byggstart för etapp 2. De båda etapperna knyts samman i en gemensam sockelvåning.

Kumla kommuns information om projektet.
https://www.kumla.se/bygga-bo-och-miljo/planarbete/detaljplanering/gallande-detaljplaner/spannremmen-2-.html

Om konstruktionen

Platsgjuten grundläggning med delvis pålar och delvis platta på mark. Delar av byggnad i suterräng och vissa väggar har marktryck.

Byggnadens stomme utförs som en prefabricerad stomme med stål och betong. Betongväggar kring trapphus och utfackningsväggar i fasad med fasadtegel.

Låglutande papptak och terrassbjälklag vid innergårdar.

Vår roll

Diplomerad fuktsakkunnig.

Bildgalleri

Tom Noremo

Uppdragsansvarig konstruktör - Diplomerad Fuktsakkunnig

tom.noremo@k-m.se
08-121 306 22

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.