Äldreboendet Sköndalsvillan

Placering: Stockholm

Faunan 1

Projektdeltagare

Beställare
Hemsö
Entreprenör
Oljibe
Arkitekt
Liljewall
Projekteringsledning
D3 Projekt

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
ca 7000m²
Antal huskroppar
1
Projektet innefattar
Bostäder
Garage
Nybyggnad
Träprojekt
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Byggskede

Om projektet

Projektet har utförts som en totalentreprenad i samverkan mellan Hemsö och Oljibe.

Vård- och omsorgsboendet Sköndalsvillan i Tyresö är Sveriges första NollCO2-certifierade äldreboende och är även certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. 2021 utsågs projektet till Årets NollCO2-projekt av Sweden Green Building Council. För att uppnå detta har stort fokus lagts på materialvalen där fasaderna murats med återbrukat tegel, betongstommen utförts med klimatreducerad betong och användningen av stål varit minimal.

De 92 lägenheterna är fördelade på 80 boenderum och 12 korttidsboenden. Första spadtaget togs den 9 oktober 2020 och invigningen ägde rum den 30 augusti 2022.

Renderade bilder: Liljewall

Om konstruktionen

Stommen för de översta fem våningarna består av KL-trä som bjälklag samt inner- och ytterväggar.

Denna växlas sedan av med en komplex betongstomme i de två nedersta våningarna för att få till körytor och parkeringsplatser i garaget på bottenvåningen. Denna betongstomme består av plattbärlag som vilar på platsgjutna betongpelare och betongväggar som till stor del fungerar som väggskivor. I ena delen av byggnaden återfinns ett större antal bjälklagsintegrerade höga betongbalkar för att åstadkomma en öppen planlösning i entréplanets lokal.

Grundläggning med längsgående sulor samt fundament på packad sprängbotten. För att hantera lyftkrafter från stommen har även ett 15-tal dragstag borrats ner i berget.

Vår roll

Kåver & Mellin var dels anlitade av Oljibe i rollen som konstruktör för betongstommen och grundläggningen men även av Hemsö i rollen som Diplomerad fuktsakkunnig för hela byggnaden. Höga krav på fuktsäkerheten har medfört ett ingående arbete under projektering och produktion.

Bildgalleri

Fredrik Pettersson

Uppdragsansvarig konstruktör

fredrik.pettersson@k-m.se
076-117 67 53

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.