Multihall Jernvallen

Placering: Sandviken

Ny multiarena i Sandviken

Projektdeltagare

Beställare
Sandvikenhus
Entreprenör
SEHED Bygg
Arkitekt
Skoog Arkitekter
Projektledning
Hifab

Projektfakta

Status
Pågående
Antal huskroppar
1
Antal plan
3
Projektet innefattar
Idrottsanläggningar
Nybyggnad
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Byggskede

Om projektet

Sandvikenhus bygger ny multiarena vid Jernvallen i Sandviken. Den nya arenan har en multifunktion där det byggs en ny huvudarena med en 20x40m idrottsplan med läktare för drygt 1200 personer. I den delen av byggnaden, som även är tänkt för andra evenemang såsom konserter, teaterföreställningar etc, byggs på entréplanet omklädningsrum, inlastning, soprum och andra tekniska utrymmen.

Till detta byggs även ett ”Gymnastikens hus”, där gymnastikföreningen SGA samlar sin verksamhet med träningshall, utrymmen för gruppgymnastik mm, samt två ytterligare idrottshallar med 20x40m idrottsplaner utrustade för skolidrott.

Om konstruktionen

Grundläggning utförs med fundament på packad fyllning och bottenplatta vilandes direkt på mark.

Stommen utgörs generellt sett av stålpelare och stålbalkar med mellanbjälklag av håldäck. Huvudarenans läktare utförs i prefabricerad betong med läktargradänger som spänner mellan rektangulära betongbalkar. Dessa vilar i sin tur på betongpelare som även bär upp mellanbjälklag och tak i detta område.

Ytterväggarna utgörs generellt sett av sandwichpaneler. Fasaderna innehåller även ett antal större glaspartier med utanpåliggande limträpelare som utsmyckning.

Yttertaket utförs som lätt-element som vilar på stålbalkar samt fackverk av stål där spännvidderna är stora.

Vår roll

Kåver & Mellin är anlitade av SEHED Bygg som projektets huvudkonstruktör.

Bildgalleri

Fredrik Pettersson

Uppdragsansvarig konstruktör

fredrik.pettersson@k-m.se
076-117 67 53

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.