Lindbackens Förskola

Placering: Uppsala

Förskola i KL-trä

Projektdeltagare

Beställare
Uppsala kommun skolfastigheter AB
Entreprenör
EAAB
Arkitekt
Sweco Architects
Projektledning
CSK Projekt

Projektfakta

Status
Genomförda
Bruttoarea (BTA)
1855 m2
Antal huskroppar
4
Antal plan
2st
Antal lägenheter
8 avdelningar
Projektet innefattar
Nybyggnad
Skolor / Förskolor
Träprojekt
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Byggskede
Förslagshandling
Programskede
Systemskede

Om projektet

Lindbackens förskola har 8 st avdelningar och är byggt till största delen med trä som stommaterial. Förskolan är den första konceptförskolan som Uppsala kommun Skolfastigheter bygger.
Projektet är klassat som miljöbyggnad Silver.

Renderade bilder kommer från Sweco.

Om konstruktionen

Byggnaden står på en pålad bottenplatta. Komplementbyggnader är kompensationsgrundlagda.
Stommen är uppbyggd av KL-träväggar som är delvis påkläda med olika skivmaterial för att uppfylla krav på brand och akustik.
Bjälklaget är i KL-trä med ett installationsgolv för rördragningar och för att uppfylla akustikkrav.
Taket är utfört med fackverkstakstolar i trä.

Vår roll

Vi har varit med och tagit fram flera konceptförskolor åt Uppsala kommun Skolfastigheter AB. Lindbackens förskola är Uppsala kommun Skolfastigheters första konceptförskola. Vi har varit med från programhandling till relationshandling.

Bildgalleri

Jonathan Blomqvist

Konstruktör

jonathan.blomqvist@k-m.se
018–430 41 07

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.