Johannesskolan

Placering: Stockholm

Projektdeltagare

Beställare
SISAB
Entreprenör
SBG Byggen AB
Arkitekt
Niras arkitekter AB

Projektfakta

Status
Pågående
Antal huskroppar
3
Antal plan
3 + Källare + vind
Projektet innefattar
Ombyggnad
Skolor / Förskolor
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Förslagshandling
Utredningsskede

Om projektet

Kulturhistoriskt blåklassad byggnad.
Johannesskolan består av två huvudbyggnader, hus A & B som verksamhet och skolbespisning ryms inom. Hus C rymmer gymnastiksalar i två plan.
Stommen är uppförd med bärande tegelväggar i fasad, samt hjärtvägg med grundläggning på berg. Hus A består av en källarvåning där även ett tidigare skyddsrum funnits, numera avskrivet hos MSB. En mindre nedlagd bassäng samt tvagningsutrymmen finns även kvar som ett minne från förr.
Källarplanet omarbetas till fritidsverksamhet med stora krav på fukt och komfort.
Hus B & C har krypgrund under bottenbjälklaget.

Om konstruktionen

Bjälklag består omväxlande av primär och sekundärbalkar av stål eller trä som bjälklag av trä, betong eller tegel har utförts mellan. Över detta har uppfyllnad med byggmästarfyllning utförts med avslutande betongkaka som ytskikt är lagt mot. Avväxlingar för nya ventilationsschakt har fått detaljstuderas för varje nytt bjälklag där skräddarsydda lösningar har fått utföras för varje schakt.
Stora fackverkstakstolar av trä i alla tre hus, där ventilationsanläggningar är placerade på kallvind i hus A & B. Kapaciteten på befintliga ventilationsanläggningarna är otillräcklig, och utrymmet för nya utökade installationer är bristfällig.
I hus A har komplicerade förstärkningar med smidesramar i två plan fått utföras, hanbalkar i takstolar har höjts, samt takstolar har avväxlats mot smidesramarna för att få till nya till och frånluftshuvar. Nytt fläktrum har utförts varmt i tidigare kalla utrymmen. Noggranna fuktberäkningar har utförts och ett nära samarbete med antikvarien har krävts.
Nya aggregat har avvibrerats upphängda i takstolar genom fjäderbelastade infästningar framtagna i samarbete med akustiker, och golvbjälklag är upplagt avvibrerat.
I Hus B & C har stålbalkar med upplag i fasad använts för upplag av aggregat.
Ny hiss har även installerats.
Projekteringen har utförts i både 2D och 3D, där noggranna samordningar med inblandade discipliner har krävts med anledning av det begränsade utrymmet i fläktrummen.

Vår roll

Huvudkonstruktör för projektet.

Bildgalleri

Peter Eriksson

Uppdragsansvarig konstruktör

peter.eriksson@k-m.se
072-538 28 24

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.