Carl Johanskolan

Placering: Karlsborg

Ombyggnad och tillbyggnad av skolbyggnad

Projektdeltagare

Beställare
Brixly och Karlsborgs kommun
Entreprenör
Brixly
Arkitekt
Abaka, Dan Karlsson, ABAKO
Projektledning
Stefan Ekblom, d3projekt.se

Projektfakta

Status
Pågående
Antal huskroppar
4
Antal plan
4 st
Projektet innefattar
Nybyggnad
Ombyggnad
Skolor / Förskolor
Medverkat i skeden
Bygghandlingsskede
Utredningsskede

Om projektet

Ombyggnad och tillbyggnad av Carl Johanskolan i Karlsborg. I dag finns en befintlig skolbyggnad från 60-talet som har byggts om och till i flera olika etapper. Karlsborgs kommun önskar utveckla vissa delar av skolan för att modernisera både invändigt och exteriört. Till exempel vill man skapa större, öppnare ytor invändigt men även utvändigt med tillbyggnader. De nya byggnadsdelarna ska resultera i mer golvyta men också mer välkomnande entréer. Ombyggnaderna innefattar både nya trappor och plattformshiss för att förbättra tillgängligheten.

Om konstruktionen

Utbyggnaderna av skolan sker med stålpelare, stålbalkar och platsgjutna betongbjälklag. Utfackningsväggar med växlad panel ger byggnaden ett mer varierat utseende. Stora fönster för maximalt ljusinsläpp ställer krav på stabilitetslösningar, men även noggranna utredningar av dagsljus samt energi, för att undvika bländande sol samt oönskade temperaturväxlingar. Taket vilar på limträbalkar. Varsam grundläggning med grundmur på längsgående sula.
Ventilation har anpassats efter dagens krav, vilket har medfört ombyggda fläktrum med stränga akustikkrav och avvibreringslösningar, samt håltagningar genom hela byggnaden.

Vår roll

Kåver & Mellin har varit huvudkonstruktörer. Vi deltog med ett flertal andra discipliner redan i tidigt skede, då rådgivande och utredande. I bygghandlingsskede har dimensionering och projektering utförts.

Bildgalleri

Dan Lundqvist

Konstruktör

dan.lundqvist@k-m.se
070-160 35 09

Hör gärna av dig om du har några frågor eller om du vill veta något om projektet.